Logo

8. 7. 2013 v 20:07

Důležité: Doklady a cestovní náležitosti…

Vydal/a: Campus Party Europe 2013 Londýn

Každý zřejmě ví, že jako občané Evropské unie nepotřebujeme ke vstupu do Velké Británie a Severního Irska nic více, nežli občanský průkaz. Neuškodí si připomenout, jak je to nejenom s doklady…

 

Určitě by bylo pro každého nemilé, kdyby zjistil, že nemůže na Campus Party, protože nemá v pořádku doklady. A přitom je to jednoduché…

Do UK lze v případě občanů EU cestovat na občanský průkaz, případně klasicky na cestovní pas. Samozřejmě, v obou případech je nutné, aby jejich platnost byla minimálně po dobu pobytu. Reliktem imigračních pracovníků na hranicích je, že v případě dokladů, kterým zbývá méně než 3, resp. 6 měsíců do konce platnosti, už jsou schopni potrápit cestovatele. V případě doby kratší než měsíc se může také stát, že Vás do Británie vůbec nepustí.

Český řidičský průkaz je v Británii použitelný po celou dobu pobytu v případě, že se zdržujete v režimu „visitor“, což bude případ většiny CZcampuseros. Rovněž lze užívat motorové vozidlo bez toho, aby bylo registrované v UK – opět zde platí, že toto musí být v uplynulých 12 měsících alespoň 6 měsíců registrováno a pojištěno mimo území Británie. Pro platnost řidičského oprávnění platí obdobně to, co pro pas a občanku.

Pro otázky zdravotního pojištění platí to, co jinde v Evropě. Občan EU má na základě nařízení 1408/71 Rady (EEC) při pobytu v jiné členské zemi EU nárok na nezbytnou péči, vzhledem k povaze nemoci a očekávané době pobytu. Tato péče jde na vrub české zdravotní pojišťovny. Platí stejné podmínky jako pro britské občany. V případě nutnosti je vhodné vyhledat takového lékaře, který má uzavřenou smlouvu s národním systémem zdravotní služby (NHS – National Health Service) a předložit platný Evropský průkaz zdravotního pojištění.

Doporučuje se uzavřít také cestovní zdravotní pojištění, úkony nad rámec výše uvedeného jsou povětšinou velmi drahé.

V případě osob, které nejsou občany Evropské unie, je nutné, aby si každý sám za sebe zjistil, jaké náležitosti jsou vyžadovány (víza, finanční krytí, doporučení/záruka jiné osoby atp.) a tyto měl také v pořádku.

 

V případě problémů se lze obrátit na zastupitelský úřad ČR, kterým je v Londýně:

 

Velvyslanectví České republiky ve Velké Británii

26 Kensington Palace Gardens

London

nouzová linka: +44 776 968 2442

informační linka: +44 207 243 1115

 

Zkontrolujte si své doklady, ještě je případně čas zažádat si o nové, aby taková „drobnost“ nenarušila zbytečně plány jet na Campus Party Europe 2013 v Londýně.

Občanské sdružení CZcampuseros, Telefónica Europe / UK, ani lokální organizátor Telefónica Czech Republic NENESOU ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST, pokud bude komukoliv odmítnut vstup na území Británie, či by obdobná situace nastala cestou při náhodné kontrole policejními orgány zemí, skrze které se bude projíždět v rámci dopravy na/z Campus Party, z důvodu, že nebudou dodržena pravidla pro vstup na území UK, či kdokoliv zavdá příčinu k odmítnutí vstupu.